Atomic imaging of the edge structure and growth of a two-dimensional hexagonal ice

Runze Ma, Duanyun Cao, Chongqin Zhu, Ye Tian, Jinbo Peng, Jing Guo, Ji Chen, Xin Zheng Li, Joseph S. Francisco, Xiao Cheng Zeng, Li Mei Xu, En Ge Wang, Ying Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Atomic imaging of the edge structure and growth of a two-dimensional hexagonal ice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences