Biosynthetic Mechanism for Sunscreens of the Biocontrol Agent Lysobacter enzymogenes

Yan Wang, Guoliang Qian, Yaoyao Li, Yansheng Wang, Yulan Wang, Stephen Wright, Yuezhong Li, Yuemao Shen, Fengquan Liu, Liangcheng Du

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Biosynthetic Mechanism for Sunscreens of the Biocontrol Agent Lysobacter enzymogenes'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences