Determination of chlorine with radical emission using laser-induced breakdown spectroscopy coupled with partial least square regression

Wen Zhang, Ran Zhou, Ping Yang, Kun Liu, Jiujiang Yan, Peiyuan Gao, Zhiyang Tang, Xiangyou Li, Yongfeng Lu, Xiaoyan Zeng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Determination of chlorine with radical emission using laser-induced breakdown spectroscopy coupled with partial least square regression'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds