Determination of trace heavy metal elements in aqueous solution using surface-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy

Shixiang Ma, Yun Tang, Yuyang Ma, Yanwu Chu, Feng Chen, Zhenlin Hu, Zhihao Zhu, Lianbo Guo, Xiaoyan Zeng, Yongfeng Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Determination of trace heavy metal elements in aqueous solution using surface-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy