DNMT3a in the hippocampal CA1 is crucial in the acquisition of morphine self-administration in rats

Jian Jun Zhang, Feng Ze Jiang, Wei Zheng, Ying Duan, Shu Bo Jin, Fang Shen, Jing Liang, Ming Li, Nan Sui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'DNMT3a in the hippocampal CA1 is crucial in the acquisition of morphine self-administration in rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences