Echocardiographic diagnosis of anomalous pulmonary venous connections Experience of 84 cases from 1 medical center

Ziming Zhang, Li Zhang, Feng Xie, Bing Wang, Zhengxing Sun, Shuangshuang Kong, Xinfang Wang, Nianguo Dong, Guohua Wang, Qing Lv, Yuman Li, Ling Li, Mingxing Xie

Research output: Contribution to journalArticle

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Echocardiographic diagnosis of anomalous pulmonary venous connections Experience of 84 cases from 1 medical center'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences