Erratum: Engineering Escherichia coli for high-yield geraniol production with biotransformation of geranyl acetate to geraniol under fed-batch culture (Biotechnology for Biofuels (2016) 9:58 DOI:10.1186/s13068-016-0466-5))

Wei Liu, Xin Xu, Rubing Zhang, Tao Cheng, Yujin Cao, Xiaoxiao Li, Jiantao Guo, Huizhou Liu, Mo Xian

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Engineering Escherichia coli for high-yield geraniol production with biotransformation of geranyl acetate to geraniol under fed-batch culture (Biotechnology for Biofuels (2016) 9:58 DOI:10.1186/s13068-016-0466-5))'. Together they form a unique fingerprint.