Experimental Study of a Prototype of Ferrite Loaded Untuned RF Cavity

Mutian Zhang, Jimin Qiao, Linong Zhou, Wenwu Xu, Zonghua Zhang, Liming Wang, Jian Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Experimental Study of a Prototype of Ferrite Loaded Untuned RF Cavity'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy