Free-Standing Two-Dimensional Ru Nanosheets with High Activity toward Water Splitting

Xiangkai Kong, Kun Xu, Changlin Zhang, Jun Dai, Shirin Norooz Oliaee, Lingyan Li, Xiaocheng Zeng, Changzheng Wu, Zhenmeng Peng

Research output: Contribution to journalArticle

139 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Free-Standing Two-Dimensional Ru Nanosheets with High Activity toward Water Splitting'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science