Functions of soymeal compositions in textile sizing

Yi Zhao, Helan Xu, Bingnan Mu, Lan Xu, Robina Hogan, Yiqi Yang

Research output: Contribution to journalArticle

11 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Functions of soymeal compositions in textile sizing'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology