Interference correction for laser-induced breakdown spectroscopy using a deconvolution algorithm

Kun Liu, Ran Zhou, Wen Zhang, Zhiyang Tang, Jiujiang Yan, Ming Lv, Xiangyou Li, Yongfeng Lu, Xiaoyan Zeng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Interference correction for laser-induced breakdown spectroscopy using a deconvolution algorithm'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds