Pericytes contribute to the disruption of the cerebral endothelial barrier via increasing VEGF expression: Implications for stroke

Ying Bai, Xinjian Zhu, Jie Chao, Yuan Zhang, Cheng Qian, Peicheng Li, Dongfang Liu, Bing Han, Lei Zhao, Jianqiong Zhang, Shilpa Buch, Gaojun Teng, Gang Hu, Honghong Yao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pericytes contribute to the disruption of the cerebral endothelial barrier via increasing VEGF expression: Implications for stroke'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences