Quantitative analysis of phosphorus in steel using laser-induced breakdown spectroscopy in air atmosphere

Chang Mao Li, Zhi Min Zou, Xin Yan Yang, Zhong Qi Hao, Lian Bo Guo, Xiang You Li, Yong Feng Lu, Xiao Yan Zeng

Research output: Contribution to journalArticle

28 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quantitative analysis of phosphorus in steel using laser-induced breakdown spectroscopy in air atmosphere'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds